Wenezuela walczy z inflacją

venezuela2

Inflacja w tym kraju jest na bardzo wysokim poziomie. Według danych w zeszłym roku była ona na poziomie 141,5%. Obecnie mówi się nawet o 200%. Wszystko spowodowane jest tym, że ceny ropy na światowych rynkach bardzo mocno spadły, a Wenezuela głównie z tego żyje. Dodatkowo popyt się gwałtowanie zmniejszył. Dla ratowania gospodarki wprowadzony został przez władzę specjalny sześćdziesięciodniowy dekret. Jeśli sytuacja się nie poprawi to po tym czasie zostanie wprowadzony kolejny na ten sam okres. W tym czasie rząd ma pełen prawo do korzystania z pieniędzy publicznych oraz prywatnych. Wszystko po to żeby ludności zapewnić leki, lekarstwa i najbardziej potrzebne usług. PKB w 2015 roku spadło o 7,1%.