Orędzie Premie Szydło

politics5

Pani Premier we wtorek wygłosiła orędzie skierowane do wszystkich obywateli naszego kraju. Z orędzia dowiedzieliśmy się bardzo dużo o zmianach, jakie planuje wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Został też poruszony bardzo ważny temat odnoszący się do pozycji Polski w Europie. Zapewniła, że chcą żeby gospodarka rozwijała się bardzo dynamicznie, a zyski z tego powinni mieć wszyscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy.  Pani premier zaapelowała do partii opozycyjnych żeby wszystkie problemy dotyczące nasze kraju rozwiązywać między sobą, a nie poruszać je na arenie międzynarodowej.  Dodała również, że zdaje sobie sprawę, że zmiany, które są wprowadzane są bardzo trudne do zaakceptowania przez elity, które były przy władzy.